ERF

25.11. –28.11. 2015 prebehlo v NP Schwarzwald stretnutie zástupcov europskych Asociácií strážcov. Organizácie sa zhostila Asociácia strážcov Nemecka (Der Bundesverband Naturwacht) v spolupráci so strážcami z NP Schwarzwald a pod záštitou prezidenta IRF Seana Willmora. Akcie se zúčastnilo 28 zástupců z 13 európskych štátov – zastúpené boli Nemecko, Island, Škótsko, Dánsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Francúzsko, Chorvátsko, Rumunsko, Maďarsko, Poľsko, Rusko a ČR.

Hlavným cieľom bolo prejednať návrh na ustanovenie samostatnej európskej sekcie IRF. Táto myšlienka vznikala v posledných niekoľkých rokoch. Dôvodem jej vzniku bola predevšetkým potreba zlepšiť spoluprácu medzi asociáciami v Európe, lepšie a pružnejšie reagovať na potreby a problémy odlišné oproti ostatným častiam sveta a pod jednotnou hlavičkou tiež získať lepšie možnosti ako čerpať dotácie z európskych fondov. Vlastný návrh bol spracovaný v NP Bavorský les (Michael Grossmann, Mario Schmid) a potom zaslaný asociáciám jednotlivých krajín na konzultácie.

V dňoch 9.-13.5.2017 sa v českých Litoměřiciach uskutočnil European ranger congress. Hlavným organizátorom bola Asociace strážců České republiky a spoluorganizátorom je IRF a Asociácia strážcov chránených území Slovenska.

Comments are closed.