Oznamy

  • v časti “Pre členov” je doplnená kategória materiálov z valných zhromaždení
  • v časti “Pre členov” boli doplnené zápisnice zo zasadnutí výboru v r. 2020
  • Ministerstvo vnútra schválilo dňa 5.10.2020 zmenu stanov ASCHÚS.
  • spustenie základného obsahu stránky
  • pôvodný web aschus.nfo.sk ostáva zachovaný ako archív článkov a aktivít ASCHÚS

Comments are closed.