IRF

Rangeri v rôznych krajinách sveta si už začiatkom deväťdesiatych rokov uvedomovali, že pre záchranu integrity prírodných a kultúrnych zdrojov je dôležitá vzájomná spolupráca. V roku 1992 rangerské asociácie USA a Veľkej Británie na spoločnom zasadnutí vytvorili Medzinárodnú federáciu rangerov.

Cieľom a poslaním IRF je najmä:

 • Zvyšovať profesionálny štandard rendžerov sveta
 • Podporovať ciele a svetovú stratégiu ochrany prírody spracovanú IUCN
 • Deliť sa o vedomosti a zdroje
 • Vytvoriť globálnu komunikačnú sieť medzi rendžerskými asociáciami
 • Podporovať výmene pobyty medzi rendžermi
 • Organizovať medzinárodné stretnutia
 • Uskutočňovať spoločné aktivity zamerané na podporu spoločných cieľov

Členom Medzinárodnej federácie rangerov sa môže stať asociácia profesionálnych rangerov, ktorej členovia sa zaoberajú:

 • Ochranou prírody a jej komponentov (flóra a fauna)
 • Ochranou historického a kultúrneho dedičstva
 • Vytváraním rekreačných možnosti v prírodnom prostredí
 • Interpretáciou prírodných, kultúrnych a historických tém
 • Manažmentom chránených území

Pri aktivitách uskutočňovaných IRF má každá asociácia rovnaké hlasovacie právo. V krajinách, kde nie je vytvorená národná asociácia IRF akceptuje tzv. pridružené členstvo národného reprezentanta, do doby, kým v krajine nevznikne národná asociácia.

Comments are closed.