Kontakt

Asociácia strážcov chránených území Slovenska (ASCHÚS)

Radlinského 1
052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 31961240

bankové spojenie: OTP banka 16530591/5200
IBAN: SK06 5200 0000 0000 16530591

prezident:
Dan Harťanský
členovia výboru:
Zdeněk Pochop, Robert Javorský, Dušan Marko
hospodár:
Katarína Škorvánková
kontrolór:
Adalbert Mezei

email: vybor.aschus@gmail.com

Comments are closed.