História

Myšlienka vytvorenia „stavovskej“ organizácie strážcov chránených území siaha až do obdobia vzniku prvých chránených území v bývalej Československej socialistickej republike. Už vtedy sa hovorilo o „Zbore dobrovoľných strážcov“ z radov členov ochrancov prírody a pohrávalo sa s ideou vytvorenia takejto organizácie. V tom čase iniciátormi boli profesionálni pracovníci – strážcovia Správy CHKO Slovenský raj

Na 1. Svetovom kongrese rangerov 21.–27.5.1995 (Zakopané, Poľsko), ktorého sa zúčastnili Ing. Vladivoj Vančura a Zdeněk Pochop bola myšlienka vzniku združenia strážcov aj na Slovensku obnovená a deklarovaná na medzinárodnej úrovni.

Vznik „Asociácie strážcov Slovenska“, najskôr sekcie pri Združení národných parkov a chránených území Slovenska (ZNPCHUS), neskôr (1999) pretransformovanej na samostatnú organizáciu, sa datuje od 11.–12.4.1996, kedy sa konalo 1. Stretnutie strážcov chránených území Slovenska (CHKO Muránska planina – Predná hora).
Počet zúčastnených – zakladajúcich členov bol 36, z toho bolo 25 strážcov a 11 odborných pracovníkov organizácií ochrany prírody.
Medzi základné úlohy bolo zaradené poverenie predsedu výboru Asociácie o prihlásenie do IRF ako platného člena a získať pre členstvo viac profesionálnych strážcov z chránených území. Do budúceho obdobia boli plánované stretnutia 2 krát ročne (jar a jeseň).

ASCHÚS bola prijatá za riadneho člena IRF v r. 2001, pričom Vladivoj Vančura bol poverený funkciou koordinátora medzinárodných vzťahov.
Od r. 2016 je členom Európskej federácie strážcov (ERF).

Comments are closed.