Ako sa stať členom dobrovoľnej stráže prírody

 

ASCHÚS nie je zriaďovateľom stráže prírody. ASCHÚS je občianskym združením, ktoré spája členov dobrovoľnej stráže prírody, členov profesionálnej stráže prírody alebo osoby, ktoré majú oprávnenia stráže prírody.

Záujemcovi o členstvo v dobrovoľnej stráži prírody (DSP) odporúčame kontaktovať koordinátora stráže prírody na príslušnej správe národného parku alebo chránenej krajinnej oblasti. Tá ho zapíše do zoznamu čakateľov na členstvo v DSP.

Záujemca sa stane čakateľom DSP. Toto čakateľstvo trvá 2 roky. Účelom čakateľstva je príprava záujemcu na výkon funkcie DSP. Tu jednak čakateľ zistí, či naozaj chce vykonávať toto náročné poslanie a jednak koordinátor a aj samotní členovia DSP majú možnosť posúdiť, či je čakateľ vhodným kandidátom na členstvo v DSP.

Počas tohto obdobia sa čakateľ zúčastňuje na všetkých činnostiach DSP. Čo znamená, že sa zúčastňuje brigád, podujatí organizovaných s DSP, služieb s DSP, školení a porád. Hlavným cieľom tohto obdobia je, aby sa čakateľ kvalitne oboznámil s výkonom služby DSP a pripravil na úspešné absolvovanie skúšok. Taktiež je tu čas na to, aby samotní členovia DSP posúdili jeho vhodnosť na členstvo v DSP.

Po uplynutí obdobia čakateľstva, ak čakateľ má naďalej záujem o výkon funkcie a členovia DSP a koordinátor DSP sú spokojní s jeho činnosťou, správa národného parku alebo chránenej krajinnej oblasti odporučí riaditeľstvu ŠOP SR, aby podala návrh príslušnému okresnému úradu na vykonanie skúšok SP. Po úspešnom absolvovaní skúšok sa z čakateľa stáva plnohodnotný člen DSP.

Ďalšie podrobnosti o činnosti strážcu prírody sú na stránke Kto je strážca

Comments are closed.