Zasadnutie výboru 2. 12. 2020

Správa NP Slovenský raj, Spišská Nová Ves

Program:

  • vyhodnotenie činnosti výboru za rok 2020
  • kontrola úloh z predchádzajúceho zasadnutia
  • príprava plánu činnosti na rok 2021
  • príprava jarného stretnutia strážcov a valného zhromaždenia ASCHUS
  • registrácia na 2%
  • rôzne

  Zápisnica zo zasadnutia

Comments are closed.