Podpora pre portugalských strážcov

Naša asociácia podporila kolegov strážcov z Portugalska pri riešení obdobných problémov, ako majú naši strážcovia.

Aj oni majú dlhodobo problém so zabezpečením prostriedkov na ich prácu. Chýbajú im rovnošaty, výstroj, finančné ohodnotenie ako aj financie na samotnú činnosť, hoci ich vznik (Zbor strážcov národných parkov vznikol v roku 1975) a podmienky práce určuje zákon č. 12-A/2008.
Odvtedy tak ako my, žiadajú vlády v ich krajine o podporu a prehodnotenie špeciálnej kariéry strážcu prírody.

Dúfame, že tento podporný list Portugalským strážcom pomôže.

podpora_portugalsko

Comments are closed.