Zasadnutie výboru 18. 2. 2021

Miesto: Malachov
Dátum: 18.2.2021
Prítomní: Harťanský, Škorvanková, Javorský, Marko, Pochop, Mezei
Program:

  1. Informácia o stave „Zmluvy o poskytovaní služieb …..“
  2. Návrh „Dohody o vzájomnej spolupráci medzi ŠOP SR a ASCHÚS
  3. Príprava jarného stretnutia členov ASCHÚS
  4. Príprava kandidátky do volieb výboru, prezidenta a revízora
  5. Prejednanie Plánu aktivít 2021
  6. Príprava správ k VZ členov na jarné stretnutie
  7. Diskusia

Zápisnica zo zasadnutia

Comments are closed.