Apel pre návštevníkov prírody

 

Milí návštevníci a milovníci prírody,
v tomto nešťastnom COVID-ovom období strážcovia z rôznych chránených území pozorujú enormne zvýšený nárast pohybu návštevníkov, a to aj mimo značených turistických chodníkov a do zón kľudu. Chápeme, že príroda uzdravuje a je prospešná pre ľudí – hlavne v tomto období, kedy sú zakázané rôzne športové aktivity, ľudia vyhľadávajú pobyt vo voľnej prírode. Mnoho ľudí je v tomto prostredí prvý krát a nemá skúsenosti so správaním sa v prírode, dodržiavaním návštevných poriadkov národných parkov a zákona o ochrane prírody a krajiny a prírody č. 543/2002. Z.z.

Týmto chceme ako Asociácia strážcov chránených území Slovenska apelovať na všetkých návštevníkov, pohybujúcich sa v prírode, aby rešpektovali obmedzenia, ktoré sú v rôznych chránených územiach špecifické a pohybovali sa len po značených turistických chodníkoch, povolených trasách a nepúšťali voľne psov bez vôdzky. Teraz, v zimnom a jarnom období, kedy sa prebúdza príroda a zvieratá potrebujú veľa energie a kľudu na svoje rozmnožovanie a vyvádzanie mláďat, je ich vyrušovanie pohybom mimo povolených lokalít veľmi nevhodné a aj pre návštevníka riskantné. Často môže dôjsť k náhodným stretom s voľne žijúcimi živočíchmi, ktoré konajú impulzívne a inštinktívne.

Vo všetkých chránených územiach v rámci Slovenska sa realizuje monitoring veľkých šeliem a chránených živočíchov aj formou fotopascí, ktoré sú často umiestňované práve v takých lokalitách, kde by sa ľudia nemali pohybovať. No aj napriek tomu je mnoho záberov s týmto negatívnym a častým javom. Zistené priestupky z fotopascí sa môžu použiť na objasňovanie tejto priestupkovej činnosti .
PROSÍME VÁS, POHYBUJTE SA LEN PO ZNAČENÝCH A POVOLENÝCH TRASÁCH!
Ďakujeme.

Comments are closed.