Zasadnutie výboru 12. 7. 2022

Zápis zo zasadnutia výboru ASCHÚS

Dátum: 12. 07. 2022 o 10. hod.
Miesto: Burda
Prítomní:  Harťanský, Škorvanková, Ilavská, Marko, Javorský, Ilavský, Bryndza I., Vaľo M., Vaľo A., Pochop
Ospravedlnení: Mezei

Program :

  1. Kontrola úloh z posledného zasadnutia výboru
  2. Príprava jesenného stretnutia a zasadnutia valného zhromaždenia
  3. Príprava osláv Svetového dňa strážcov (WRD)
  4. Koncepcia boja proti environmentálnej kriminalite a postavenie Stráže prírody

zápisnica zo zasadnutia

Comments are closed.