Z činnosti – CHKO Malé Karpaty

Stráž prírody prosí návštevníkov chránených území o dodržiavanie platných predpisov

Počas posledných týždňov členovia stráže prírody zaznamenali zo strany návštevníkov chránených území zvýšené porušovanie platných predpisov vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Pobyt v prírodnom prostredí je pre zlepšenie a udržiavanie zdravia ľudí veľmi prospešný a dôležitý, ale taktiež je dôležité prihliadať aj na samotnú prírodu, jej obyvateľov a ich nároky pre život.

Napríklad jazda na terénnej motorke, alebo štvorkolke v hrebeňovej časti pohoria v rámci chránených území s najvyšším stupňom ochrany, vzhľadom na prebiehajúce reprodukčné obdobie chránených druhov živočíchov, je pre úspešnosť priebehu tohto obdobia veľmi ohrozujúca. Táto činnosť nielen maximálne vyrušuje chránené druhy živočíchov počas najcitlivejších dní, ale dochádza aj k ničeniu pôdneho krytu a vegetácie. Vieme skonštatovať, že práve k páchaniu tejto nelegálnej činnosti v najvyššom rozsahu dochádza najmä v jarnom období.

Za posledné 2 mesiace členovia stráže prírody v súčinnosti s organizačnými zložkami Policajného zboru SR vykonali celkovo 12 súčinnostných kontrolných akcií v rámci kompetenčného územia Správy CHKO Malé Karpaty.

Účelom týchto kontrolných akcií okrem samotného riešenia protiprávnych konaní bola hlavne prevencia a vysvetľovanie návštevníkom chránených území ich predmet ochrany, pre ktoré boli tieto územia vyhlásené, samotné usmerňovanie návštevníkov a ich vzdelávanie v tejto oblasti.

zdroj: Správa CHKO Malé Karpaty

Comments are closed.