Z činnosti – NP Muránska planina

Obnova značenia chránených území

Označovanie chránených území a údržba značenia je jednou z činností, ktoré vykonávajú strážcovia národného parku. Tradične po skončení zimy tak začínajú obnovovať poškodené značenie národného parku, jeho ochranného pásma i maloplošných chránených území. Obnova značenia prebieha v podstate počas celej sezóny. K poškodeniu nedochádza len v dôsledku poveternostných vplyvov, ale často aj v dôsledku vandalizmu (prestrelenie tabúľ, úmyselné vytrhnutie, či vyvrátenie stĺpov), niekedy aj v dôsledku ťažbovej činnosti. A tak sa obnova značenia radí medzi nikdy nekončiacu, mravenčiu prácu našich strážcov.

zdroj: Správa NP Muránska planina

Comments are closed.