Z činnosti – NP Nízke Tatry

Migrácia obojživelníkov – príbeh na pokračovanie

Príchod jari tak každoročne trávime stavaním prenosných migračných zábran pozdĺž ciest, kde je zaznamenaný zvýšený pohyb a úhyn obojživelníkov. V Nízkych Tatrách sú to aktuálne tri lokality: Staré Hory, Čierny Váh – Úžavy a Jasná – Otupné.

So stavaním zábran začíname na Starých Horách, pozdĺž cesty I/59 v dĺžke cca 600m. Stavať začíname zvyčajne už začiatkom marca, tento rok, vzhľadom na dlhotrvajúcu zimu, boli zábrany postavené v dňoch 16. a 20. marca. Pracovníkom odboru strážnej služby Správy NAPANT so stavaním zábran tento rok pomohli aj banskobystrickí skauti z 1.oddielu vodných skautov Fleur de Lis.

zdroj: Správa NAPANT

Comments are closed.