Svetový deň strážcov

Dátum:
Čas:
Location: Burda

Kolegovia, kolegyne, priatelia strážcovia a strážkyne,

ako po iné roky aj v tomto roku dňa 31. 7. 2022 oslávia strážcovia prírody – rangeri svoj sviatok. Tento deň medzinárodná federácia strážcov (IRF) vyhlásila na počesť a pamiatku všetkých strážcov, ktorí zahynuli pri výkone svojho povolania za Svetový deň strážcov (WRD).

Pri príležitosti tohoto nášho sviatku by som sa Vám opäť chcel poďakovať za Vašu prácu a obetavosť, s ktorou ochraňujete naše prírodné dedičstvo. Za prácu, za ktorú sa Vám síce málokto poďakuje, ale má nesmierny význam pre celé ľudstvo, lebo bez prírody človek nevie a nemôže žiť. Za prácu, ktorú aj nariek neprajníkom, ktorí nám často hádžu polená pod nohy, robíte často na úkor svojich rodín, osobného voľna, svojho zdravia a pohodlia.

Venujte prosím v tento deň tichú spomienku a zapáľte sviečku kolegom strážcom na našej planéte Zem, ktorí zahynuli pri výkone svojho poslania. Patrí im naša úcta a vďaka.

Túto chvíľu venujte aj našim priateľom Milanovi Hromadovi, Petrovi Štefanidesovi, Alinovi Holmokovi, Martinovi Škorvánkovi, Vladovi Vicianovi a Honzovi Pecánkovi – našim slovenským a českým kolegom strážcom, ktorí navždy opustili naše rady.

No a naše poďakovanie patrí aj rodinám strážcov. Bez podpory svojich rodín by totiž túto náročnú a zodpovednú prácu nemohli vykonávať.

Uctime si ich pamiatku minútou ticha.

Ďakujem,

Mgr. Dan Harťanský
prezident ASCHÚS

Comments are closed.