Z činnosti – NP Malá Fatra

Kontroly dodržiavania jarných uzáver turistických chodníkov

Počas uplynulých víkendov vykonali členovia Stráže prírody kontroly uzáver na chodníkoch na Veľkom Rozsutci, v Obšívanke aj v oblasti Vendovky.

Pri prvých dvoch uzavretých chodníkoch musí Správa NP konštatovať spokojnosť s pochopením návštevníkov chráneného územia v zmysle rešpektovania sezónnej uzávery chodníkov. Pri posledných dvoch kontrolách nebolo na Veľký Rozsutec zo smeru od Medziholia a Medzirozsutcov prešľapaný chodník, čo je jasný dôkaz pochopenia významu uzávery.

zdroj: Správa NP Malá Fatra

 

Comments are closed.