32. valné zhromaždenie

Dátum:
Čas:

V súlade s akčným plánom ASCHÚS sa bude 10.9. konať zasadnutie XXXII. Valného zhromaždenia Asociácie strážcov chránených území Slovenska. Valné zhromaždenie bude mať okrem pracovného, aj slávnostný charakter pri príležitosti 25. výročia ASCHÚS. Podrobný program – POZVÁNKA V prípade, že sa z vážnych dôvodov nemôže člen zúčastniť, môže splnomocniť iného…

Pokračovanie stránky