Stretnutie a Valné zhromaždenie, jeseň 2022

Dátum:
Čas:

V súlade s akčným plánom ASCHÚS vás pozývame na stretnutie členov ASCHÚS a stráže prírody spojené s XXXIII. valným zhromaždením ASCHÚS, ktoré sa bude konať v dňoch 7. – 9. 10. 2022 v CHKO Vihorlat, zariadenie Vihorlat resorts. Návratku je potrebné poslať vyplnenú do 25. 9. 2022.

Pokračovanie stránky

32. valné zhromaždenie

Dátum:
Čas:

V súlade s akčným plánom ASCHÚS sa bude 10.9. konať zasadnutie XXXII. Valného zhromaždenia Asociácie strážcov chránených území Slovenska. Valné zhromaždenie bude mať okrem pracovného, aj slávnostný charakter pri príležitosti 25. výročia ASCHÚS. Podrobný program – POZVÁNKA V prípade, že sa z vážnych dôvodov nemôže člen zúčastniť, môže splnomocniť iného…

Pokračovanie stránky