Výbor ASCHÚS

Dátum:
Čas:

Zasadnutie výboru Asociácie strážcov chránených území Slovenska sa bude konať 17. 3. 2022 o 10:00 Miestom konania je Chata Lodiar, Počúvadlianske jazero (tajch Počúvadlo)

Program:
1. Vyhodnotenie činnosti výboru v roku 2021
2. Kontrola úloh z posledného zasadnutia výboru
3. Príprava nových návrhov dohôd o spolupráci s jednotlivými správami NP
4. Príprava jarného stretnutia strážcov – navrhovaná lokalita Chata Lodiar, Počúvadlo – ubytovanie, strava, exkurzia
5. Príprava programu, príprava zoznamu pozývaných hostí a iné
6. Účasť zástupcov ASCHÚS na stretnutí českej asociácie v mesiaci apríl 2022 – predbežná informácia o termíne bola rozoslaná členom e-mailom.
7. Rôzne

Účasť členov ASCHÚS je vítaná.

Comments are closed.