Zasadnutie výboru 2. 12. 2020

Dátum:
Čas:

Správa NP Slovenský raj, Spišská Nová Ves o 10,00 hod Program: vyhodnotenie činnosti výboru za rok 2020 kontrola úloh z predchádzajúceho zasadnutia príprava plánu činnosti na rok 2021 príprava jarného stretnutia strážcov a valného zhromaždenia ASCHUS registrácia na 2% rôzne Zápisnica z zo zasadnutia    

Pokračovanie stránky