Výbor ASCHÚS

Dátum:
Čas:

Zasadnutie výboru Asociácie strážcov chránených území Slovenska sa bude konať 17. 3. 2022 o 10:00 Miestom konania je Chata Lodiar, Počúvadlianske jazero (tajch Počúvadlo) Program: 1. Vyhodnotenie činnosti výboru v roku 2021 2. Kontrola úloh z posledného zasadnutia výboru 3. Príprava nových návrhov dohôd o spolupráci s jednotlivými správami NP…

Pokračovanie stránky

Zasadnutie výboru 2. 12. 2020

Dátum:
Čas:

Správa NP Slovenský raj, Spišská Nová Ves o 10,00 hod Program: vyhodnotenie činnosti výboru za rok 2020 kontrola úloh z predchádzajúceho zasadnutia príprava plánu činnosti na rok 2021 príprava jarného stretnutia strážcov a valného zhromaždenia ASCHUS registrácia na 2% rôzne Zápisnica z zo zasadnutia    

Pokračovanie stránky