Stretnutie strážcov Českej republiky

1. – 3. 4. 2022

Miestom konania stretnutia strážcov Českej republiky bola CHKO Litovelské Pomoraví. Stretnutie organizovala Agentúra ochrany přírody a krajiny České republiky a Asociace strážců přírody České republiky. Strážcov na ich stretnutí prichýlil Valáškův grunt v obci Kozov.

Naša účasť bola pomerne vysoká. Zdeno Pochop, Alexander Dóbi, Vlado Dianiška, Marián Zvěřina, Vlado Orémus, Tóno Kušš s priateľkou, Robo Javorský, Braňo Píši  a Dan Harťanský.

Do Kozova sme sa po dlhej ceste dostavili o piatej podvečer. No a keď nepočítam miestneho strážcu, boli sme prví. Hneď po ubytovaní a príchode kolegov sme sa zapojili do večerného programu a pri rozhovoroch sme zotrvali až do druhého dňa.

V piatok doobeda a poobede mali českí kolegovia na programe školenia a prednášky. Predseda AS ČR Borek Franěk predstavil víziu práce AS ČR do roku 2031 a vyhodnotil ich doterajšiu činnosť. Stav SP za národné parky predstavil Adam Diviš a stav SP v CHKO predstavil Radek Studený. V CHKO momentálne nie sú zamestnaní profi strážcovia a strážnu službu vykonávajú v plnom rozsahu dobrovoľní členovia SP (a podľa vyhodnotenia práce SP jednotlivých CHKO ju vykonávajú výborne – v tom im asi môžeme závidieť). Juhomoravský kraj nemá žiadnych strážcov. Ondro Vítek informoval za AOPK, že v súčasnosti majú 280 členov DSP a 57 spravodajcov ochrany prírody. V pláne je opäť zamestnať aj profi strážcov (49). Pracovník MŽP ČR Josef Zollpriester informoval prítomných o novele zákona o ochrane prírody.

Nasledovala práca v skupinách. Vytvorili tri skupiny, v ktorých robili na témach – elektronické  hlásenky, rovnošaty a akadémia vzdelávania strážcov. Večer prebehlo valné zhromaždenie, a spoločenský večer, kde zorganizovali tombolu a Robo Javorský premietol svoj film o svojom pobyte v Rusku.

V sobotu doobeda bolo na programe vyhodnotenie práce v skupinách, kde každá skupina predstavila svoju vypracovanú úlohu. Potom sme informovali my. Harťanský najskôr odovzdal pozdrav prítomným od slovenských strážcov a potom stručne informoval o zmenách, ktoré sa u nás udiali k 1.4.2022 a teda o tom, že sa u nás osamostatnili NP a ako sa to dotkne výkonu strážnej služby.  Braňo Píši informoval o fungovaní  aplikácie pre výkon strážnej služby (hlásenky, evidencia priestupkov, udeľovanie blokových pokút cez aplikáciu, cestovné príkazy, rozpisy služieb a nahlasovanie služieb), o zásahovom tíme strážcov a o iných pripravovaných zmenách, ktoré sa možno u nás udejú v systéme organizácie SP.

Českí kolegovia pokračovali v programe a naša delegácia absolvoval prehliadku neďalekého hradu Bouzov. Je to naozaj pekný hrad z prelomu 13. a 14. storočia, v ktorom sa nakrúcalo veľa filmových rozprávok a aj filmov.  Po exkurzii na hrade a po návrate českých strážcov z exkurzií a po odchode veľkej časti strážcov domov sme pokračovali v nedokončených rozhovoroch dlho do noci.

V nedeľu hneď po raňajkách sme sa vydali na cestu späť na Slovensko.

 

 

 

Comments are closed.