Zasadnutie výboru 17.3.2022

Zápis zo zasadnutia výboru ASCHÚS

Dátum : 17.03.2022 o 10 hod.
Miesto : Chata Lodiar, Počúvadlo
Prítomní : Harťanský, Škorvanková, Mezei, Golian, Čenger
Ospravedlnení : Ilavská, Marko, Javorský
Program:

1. Zhodnotenie činnosti výboru za rok 2021
2. Kontrola úloh z posledného zasadnutia výboru
3. Príprava jarného stretnutia ASCHÚS
4. Správa o hospodárení
5. Platenie členských príspevkov
6. Rôzne

zápisnica zo zasadnutia

Comments are closed.