2 percentá pre ASCHÚS

Poukázanie 2% z daní v zmysle §50 Zákona o dani z príjmov – ASCHÚS je registrovaným prijímateľom 2% z dane.

V prípade, že sa rozhodnete podporiť našu organizáciu, je potrebné postupovať nasledovne (zamestnanci):
1. Do 15.02.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane (Seriózny zamestnávateľ toto vystavuje automaticky, inak doporučujeme tlačivo iniciatívne predvyplniť a zaniesť do vašej mzdovej učtárne…)
3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
4. Údaje o vašej osobe napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú chcete poukázať. Údaje o ASCHÚS sú už predvyplnené. (Vyhlásenie je možné vyplniť v počítači (formulár pdf) alebo vytlačiť a vypísať ručne.)
5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte/pošlite do 30.04.2022 na daňový úrad podľa vášho bydliska – adresu si nájdete na webe finančnej správy
Akceptované sú výhradne tieto tlačivá! pozn. tlačivo vyhlásenia je iné ako pre minulý rok, a finančná správa upozorňuje na vyplnenie IČO tak, aby bolo zarovnané od pravého okraja príslušnej kolónky

Zároveň môžete sprostredkovať túto informáciu aj svojim známym a priateľom. Na ich oslovenie je možné použiť priložený informačný list a/alebo plagátik na vytlačenie. Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, vpisujú potrebné údaje priamo do svojich daňových priznané. Potrebujú k tomu len tieto základné údaje o ASCHÚS:
Názov: Asociácia strážcov chránených území Slovenska
Sídlo: Radlinského 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 31961240

Financie získané z poukázania 2% z daní plánujeme použiť pri organizovaní školení pre profesionálnych a dobrovoľných strážcov, pri organizovaní študijných stáží, pri vydávaní informačných a vzdelávacích publikácií a pri organizovaní podujatí pre verejnosť napr. pri príležitosti Svetového dňa strážcov, ktorý pripadá na 31.7. každého roka.

Ďakujeme!

Pozn.: potrebné tlačivá, ako aj ďalšie užitočné informácie sú na stránke danovecentrum.sk; pri splnení určitých podmienok môžu fyzické osoby poukázať až 3%

Comments are closed.