2 percentá pre ASCHÚS

Poukázanie 2% z daní v zmysle §50 Zákona o dani z príjmov – ASCHÚS je registrovaným prijímateľom 2% z dane.

V prípade, že sa rozhodnete podporiť našu organizáciu, je potrebné postupovať nasledovne (zamestnanci):
1. Do 15.02.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane (Seriózny zamestnávateľ toto vystavuje automaticky, inak doporučujeme tlačivo iniciatívne predvyplniť a zaniesť do vašej mzdovej učtárne…)
3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
4. Údaje o vašej osobe napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú chcete poukázať. Údaje o ASCHÚS sú už predvyplnené. (Vyhlásenie je možné vyplniť v počítači (formulár pdf) alebo vytlačiť a vypísať ručne.)
5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte/pošlite do 30.04.2021 na daňový úrad podľa vášho bydliska – adresu si nájdete na webe finančnej správy
Akceptované sú výhradne tieto tlačivá! pozn. tlačivá sú rovné ako pre minulý rok, ale finančná správa upozorňuje na vyplnenie IČO tak, aby bolo zarovnané od pravého okraja príslušnej kolónky

Zároveň môžete sprostredkovať túto informáciu aj svojim známym a priateľom. Na ich oslovenie je možné použiť priložený informačný list. Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, vpisujú potrebné údaje priamo do svojich daňových priznané. Potrebujú k tomu len tieto základné údaje o ASCHÚS:
Názov: Asociácia strážcov chránených území Slovenska
Sídlo: Radlinského 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 31961240

Financie získané z poukázania 2% z daní plánujeme použiť pri organizovaní školení pre profesionálnych a dobrovoľných strážcov, pri organizovaní študijných stáží, pri vydávaní informačných a vzdelávacích publikácií a pri organizovaní podujatí pre verejnosť napr. pri príležitosti Svetového dňa strážcov, ktorý pripadá na 31.7. každého roka.

Ďakujeme!

Pozn.: potrebné tlačivá, ako aj ďalšie užitočné informácie sú na stránke rozhodni.sk; pri splnení určitých podmienok môžu fyzické osoby poukázať až 3%

Comments are closed.