Svetový deň strážcov Burda

1. 8. 2020

Svetový deň strážcov – World ranger day 2020, sme si pripomenuli počas dvoch akcií, ktoré sa konali na Považskom Inovci a na Burde (NP Muránska planina).

Organizátormi oslavy Svetového dňa strážcov na Burde boli Správa NP Muránska planina, Správa Národného parku Nízke Tatry, ŠOP SR, OZ Burda a Asociácia strážcov chránených území Slovenska.
Zúčastnilo sa ho 9 členov ASCHÚS a 8 profesionálnych a dobrovoľných strážcov z NP Muránska planina a NAPANTu. Spoluorganizátormi boli aj kolegyne z obidvoch národných parkov, ktoré vynikajúco zabezpečili environmentálne hry.

Program sa začínal o 10. hodine. Príhovormi ho zahájili prezident ASCHÚS Dan Harťanský a viceprezident Zdeněk Pochop. Zúčastnení si minútou ticha uctili pamiatku všetkých strážcov sveta, ktorí zahynuli pri výkone povolania a plnení si svojich povinností.

Pre okoloidúcich turistov a najmä pre ich deti boli pripravené rôzne hry. Do nich sa zapájali aj rodičia a najobľúbenejším sa stalo veľké puzzle medveďa. Turistom bola pri osobných rozhovoroch vysvetľovaná dôležitosť práce strážcov a tí, ktorí mali záujem, sa zvečnili na fotke držiac v rukách leták „Stojím so strážcami sveta“.
Poobede bol pre zúčastnených pripravený guľáš. Za dobrovoľný príspevok bol určený aj pre návštevníkov Burdy. Výťažok bude zaslaný na podporu rodín strážcov, ktorí zahynuli pri výkone povolania.

Večer pri ohni zazneli piesne za sprievodu gitár.

Poďakovanie ASCHÚS za perfektnú organizáciu patrí najmä Zdenovi Pochopovi a Janke Šmídtovej. Ale samozrejme aj každému, kto priložil ruku k dielu, zúčastneným strážcom a turistickej verejnosti, ktorá išla okolo a zapojila sa do osláv nášho dňa.

Dan Harťanský

Comments are closed.