Z činnosti výboru 09/2020

Členovia výboru ASCHÚS sa v letnom období (okrem plnenia svojich bežných pracovných povinností strážcu) venovali tiež administatívnym záležitostiam.

Vzhľadom na skutočnosť, že doteraz neprebehlo školenie a preskúšanie členov profesionálnej stráže prírody, vypracoval výbor list adresovaný generálnemu riaditeľovi ŠOP so žiadosťou o informáciu, ako sa bude ďalej postupovať. Školenie, ktoré bolo odložené z dôvodu pandémie koronavírusu, malo byť realizované na základe zmluvy medzi ASCHÚS a ŠOP SR, pričom príprave a organizácii školenia boli už venované aj finančné prostriedky, aj čas.

gr_list_202009_zmluva

Minister Ján Budaj vo svojich vyjadreniach pri príležitosti World rangers day zdôraznil nezastupiteľnú úlohu strážcov a ich ťažkú pozíciu pri plnení povinností v ochrane prírody. Preto sa výbor ASCHÚS rozhodol osloviť pána ministra listom, v ktorom okrem popísania reálnej situácie, navrhuje tiež osobné stretnutie, na ktorom by bolo možné prezentovať okrem problémov aj konkrétne návrhy na zlepšenie činnosti stráže prírody.

list_mzp_202009

Comments are closed.