Apel pre návštevníkov prírody

  Milí návštevníci a milovníci prírody, v tomto nešťastnom COVID-ovom období strážcovia z rôznych chránených území pozorujú enormne zvýšený nárast pohybu návštevníkov, a to aj mimo značených turistických chodníkov a do zón kľudu. Chápeme, že príroda uzdravuje a je prospešná pre ľudí – hlavne v tomto období, kedy sú zakázané…

Pokračovanie stránky