Zasadnutie výboru 13. 5. 2021

Záznam zo zasadnutia výboru ASCHÚS
Miesto: Malachov
Dátum: 13.5.2021
Prítomní: Harťanský, Škorvanková, Javorský, Marko, Pochop, Mezei, a.h. Dianiška, Zvěřina

Program:

  1. Vyhodnotenie plnenia úloh určených na zasadnutí výboru 18.2.2021
  2. Informácia o priebehu jednania a ukončenia zmluvy so ŠOP SR „Zmluvy o poskytovaní služieb …“
  3. Návrh „Dohody o vzájomnej spolupráci medzi ŠOP SR a ASCHÚS“
  4. Príprava jarného stretnutia členov ASCHÚS
  5. Príprava kandidátky do volieb výboru, prezidenta a revízora
  6. Príprava správ k VZ členov na jarnom stretnutí
  7. Diskusia

Zápisnica zo zasadnutia

Comments are closed.