Zasadnutie výboru 24. 10. 2019

SKI CENTRUM / Horský hotel KOHÚTKA, 24.10.2019

Program:

  • informácia o podujatí k 100. výročiu ochrany prírody na Slovensku
  • zabezpečenie príprav jesenného stretnutia
  • vzdelávací materiál pre Stráž prírody
  • zimné športové hry strážcov
  • podpora aktivít Milana Jeglíka – Prales deťom
  • na World Ranger Congres (WRC) v Nepále

  Zápisnica zo zasadnutia

Comments are closed.