Zasadnutie výboru 29. 1. 2020

Správa NAPANT, Banská Bystrica

Program:

  • vyhodnotenie činnosti výboru v roku 2019
  • kontrola úloh z posledného zasadnutia výboru
  • návrh dohody o spolupráci s ŠOP SR
  • príprava jarného stretnutia strážcov a VZ ASCHÚS
  • Európsky kongres strážcov (ERC) 2020
  • rôzne

  Zápisnica zo zasadnutia

Comments are closed.