Zasadnutie výboru 8. 12. 2021

Zápis zo zasadnutia výboru ASCHÚS

Dátum: 8.12.2021 o 10 hod.
Miesto: Správa NP Slovenský raj, Spišská Nová Ves
Prítomní: Harťanský, Škorvanková, Javorský, Mezei
Ospravedlnení: Ilavská, Marko

Program:

1. vyhodnotenie činnosti výboru za rok 2021
2. kontrola úloh z posledného zasadnutia výboru
3. príprava jarného stretnutia + VZ členov ASCHÚS
4. registrácia ASCHÚS na 2%
5. rôzne

zápisnica zo zasadnutia

Comments are closed.