Žiadosť o informácie

ASCHÚS sa (opakovane) obracia na ministra životného prostredia p. Budaja, ako aj na generálneho riaditeľa ŠOP SR p. Karasku so žiadosťou o informácie ohľadom riešenia dlhodobo pretrvávajúcicj problémov vo financovaní a vybavení členov stráže prírody, ale aj o systéme ich riadenia.  

Pokračovanie stránky

Zasadnutie výboru 12. 7. 2022

Zápis zo zasadnutia výboru ASCHÚS Dátum: 12. 07. 2022 o 10. hod. Miesto: Burda Prítomní:  Harťanský, Škorvanková, Ilavská, Marko, Javorský, Ilavský, Bryndza I., Vaľo M., Vaľo A., Pochop Ospravedlnení: Mezei Program : Kontrola úloh z posledného zasadnutia výboru Príprava jesenného stretnutia a zasadnutia valného zhromaždenia Príprava osláv Svetového dňa strážcov (WRD)…

Pokračovanie stránky

Zasadnutie výboru 17.3.2022

Zápis zo zasadnutia výboru ASCHÚS Dátum : 17.03.2022 o 10 hod. Miesto : Chata Lodiar, Počúvadlo Prítomní : Harťanský, Škorvanková, Mezei, Golian, Čenger Ospravedlnení : Ilavská, Marko, Javorský Program: 1. Zhodnotenie činnosti výboru za rok 2021 2. Kontrola úloh z posledného zasadnutia výboru 3. Príprava jarného stretnutia ASCHÚS 4. Správa…

Pokračovanie stránky

Zasadnutie výboru 8. 12. 2021

Zápis zo zasadnutia výboru ASCHÚS Dátum: 8.12.2021 o 10 hod. Miesto: Správa NP Slovenský raj, Spišská Nová Ves Prítomní: Harťanský, Škorvanková, Javorský, Mezei Ospravedlnení: Ilavská, Marko Program: 1. vyhodnotenie činnosti výboru za rok 2021 2. kontrola úloh z posledného zasadnutia výboru 3. príprava jarného stretnutia + VZ členov ASCHÚS 4….

Pokračovanie stránky

Dohoda o spolupráci so Žilinskou univerzitou

Asociácia strážcov chránených území Slovenska v roku, keď oslavuje svoje 25. narodeniny podpísala rámcovú dohodu o spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline (UNIZA). Žilinská univerzita v Žiline, ako jeden so svojich študijných programov, má aj odbor Stráž prírody. V tomto trojročnom štúdiu sa študenti vzdelávajú v praktických a teoretických zručnostiach, ktoré by ich mali pripraviť na povolanie strážcu…

Pokračovanie stránky

Z činnosti výboru 11/2021

Po zorganizovaní a účasti na stretnutí strážcov Českej republiky v Orlických horách sa členovia výboru venovali príprave listu na Ministerstvo životného prostredia, v ktorom opätovne apelujeme na ministra Jána Budaja a žiadame o riešenie situácie v materiálno-technickom zabezpečení stráže prírody. Impulzom bola informácia, že z prostriedkov envirofondu bolo pre útvary…

Pokračovanie stránky

Zasadnutie výboru 18. 8. 2021

Záznam zo zasadnutia výboru ASCHÚS Miesto : Malachov Dátum : 18.8.2021 Prítomní : Harťanský, Javorský, Marko, Mezei Program : Vyhodnotenie plnenia úloh určených na zasadnutí výboru 15.5.2021 Príprava jesenného stretnutia členov ASCHÚS Príprava správ k VZ členov na jesenné stretnutie Diskusia zápisnica zo zasadnutia

Pokračovanie stránky

Zasadnutie výboru 13. 5. 2021

Záznam zo zasadnutia výboru ASCHÚS Miesto: Malachov Dátum: 13.5.2021 Prítomní: Harťanský, Škorvanková, Javorský, Marko, Pochop, Mezei, a.h. Dianiška, Zvěřina Program: Vyhodnotenie plnenia úloh určených na zasadnutí výboru 18.2.2021 Informácia o priebehu jednania a ukončenia zmluvy so ŠOP SR „Zmluvy o poskytovaní služieb …“ Návrh „Dohody o vzájomnej spolupráci medzi ŠOP…

Pokračovanie stránky

Zasadnutie výboru 18. 2. 2021

Miesto: Malachov Dátum: 18.2.2021 Prítomní: Harťanský, Škorvanková, Javorský, Marko, Pochop, Mezei Program: Informácia o stave „Zmluvy o poskytovaní služieb …..“ Návrh „Dohody o vzájomnej spolupráci medzi ŠOP SR a ASCHÚS Príprava jarného stretnutia členov ASCHÚS Príprava kandidátky do volieb výboru, prezidenta a revízora Prejednanie Plánu aktivít 2021 Príprava správ k…

Pokračovanie stránky

Zasadnutie výboru 2. 12. 2020

Správa NP Slovenský raj, Spišská Nová Ves Program: vyhodnotenie činnosti výboru za rok 2020 kontrola úloh z predchádzajúceho zasadnutia príprava plánu činnosti na rok 2021 príprava jarného stretnutia strážcov a valného zhromaždenia ASCHUS registrácia na 2% rôzne   Zápisnica zo zasadnutia

Pokračovanie stránky