Slávnostné valné zhromaždenie

 

Asociácia strážcov chránených území Slovenska v tomto roku oslavuje svoje 25 narodeniny. Vznikla na podnet prvého Svetového kongresu strážcov, ktorý sa konal v roku 1995 v Zakopanom. Presný dátum vzniku je 11. 4. 1996 počas historicky prvého stretnutia slovenských strážcov a miestom bola Predná hora v NP Muránska planina.

Výročie vzniku ASCHÚS sme si pripomenuli počas posledného 32. Valného zhromaždenia členov ASCHÚS, ktoré sa konalo 10. 9. 2021 v rekreačnom zariadení Fantázia pri obci Stará Myjava.

V úvode Valného zhromaždenia bola prítomným členom a hosťom v krátkej prezentácii priblížená história vzniku a činnosť asociácie. Minútou ticha sme si uctili kolegov, ktorí tu s nami už nie sú.

V rámci slávnostného bodu programu boli odovzdané pamätné plakety a pamätné listy osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o jej vznik, všetkým doterajším prezidentom asociácie, členom výborov asociácie a spolupracujúcim organizáciám a jednotlivcom. Pamätnú plaketu taktiež dostali aj všetci prítomní členovia a hostia.

Medzi ocenenými osobnosťami bol profesor Ivan Vološčuk, doterajší prezidenti ASCHÚS Vladivoj Vančura, Juraj Švajda, Martin Boltižiar, Zdeněk Pochop, Dan Harťanský, členovia bývalých výborov Jaroslav Babic, Róbert Javorský, Katarína Škorvánková, Dušan Marko, Anton Potaš, Marián Vaľo, Juraj Ksiažek, Miroslav Lehocký a dlhoročný kontrolór Adalbert Mezei.

Ďalšími obdarovanými boli Roger Cole, Viktor Grišenkov, Oleg Prigoryanu, Jozef Gluštík, Branislav Píši, Božena Ďuriačová, Miroslav Baťka, Vladimír Orémus a vlastne všetci prítomní členovia ASCHÚS, hostia a priatelia strážcovia z Českej republiky.

In memoriam boli ocenení Aladár Holmok a Juraj Bobula.

Ocenené organizácie boli ŠOP SR (prevzal námestník pre ochranu prírody Karol Pepich) a Asociace strážců přírody České republiky (prevzal predseda Borek Franěk).

Ďalším bodom programu bolo prijatie štyroch nových členov a udelenie čestného členstva trom bývalým strážcom – Božene Ďuriačovej, Miroslavovi Baťkovi a Vladimírovi Orémusovi.

Toto valné zhromaždenie bol zároveň volebné. Končil sa mandát doterajšiemu prezidentovi, výboru a aj revízorovi. Po zvolení volebnej komisie a predstavení kandidátov si členovia zvolili nový výbor ASCHÚS, ktorého členmi sa stali Róbert Javorský, Katarína Škorvánková, Ivana Ilavská, Dušan Marko a Dan Harťanský. Kontrolórom zostal Adalbert Mezei. Za prezidenta bol zvolený Dan Harťanský.

Po prečítaní uznesení a odhlasovaní ich prijatia bolo valné zhromaždenie ukončené.

Potom už nasledovala oslava narodením ASCHÚS. Tradičná ranger párty začala tombolou a pokračovalo sa dlhými rozhovormi až do skorých ranných hodín.

uznesenia 32. valného zhromaždenia ASCHÚS

 

O konaní slávnostného (ale aj pracovného) valného zhromaždenia ASCHÚS písala tiež regionálna tlač.

Anton KUŠŠ: 25. výročie založenia Asociácie strážcov chránených území Slovenska

https://www.nitranoviny.sk/anton-kuss-25-vyrocie-zalozenia-asociacie-strazcov-chranenych-uzemi-slovenska/

v prípade nedostupnosti ako PDF súbor

Comments are closed.