Živé chodníky 2021

Mnohí členovia stráže prírody NAPANT sú zároveň aj členmi Základnej organizácie Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny „Nízke Tatry“. A okrem typicky strážcovskej práce, spočívajúcej aj v tých menej populárnych aktivitách, je tu vždy možnosť aj na niečo iné.

Typickou akciou býva Čistenie Nízkych Tatier (tzv. ČINT), ktorý sa každoročne koná v inej lokalite. A nie je to len o zbieraní odpadkov. Častokrát sa robí aj niečo pre spoločný prospech návštevníkov národného parku.

Tento rok sa ZO SZOPK podarilo uspieť v grante Nadácie Ekopolis v programe Živé chodníky 2021 s projektom „Zlepšenie a obnova turistickej infraštruktúry v širšom priestore Hiadeľského sedla“. Stručne a jasne – turistický prístrešok, ktorý sme (tiež s podporou Nadácie Ekopolis) postavili v rokoch 2007-2008 už potreboval generálnu opravu.

Tu je stručný výpočet toho, čo sa naplánovalo a v konečnom dôsledku za výdatnej pomoci viacerých subjektov aj podarilo zrealizovať:

Na prácach sa zúčastnili členovia ZO SZOPK Nízke Tatry, členovia stráže prírody NAPANT, členovia OZ KST Hikemates a neorganizovaní dobrovoľníci.
Brigády sa konali v dvoch termínoch: 9. – 11. 7. 2021 (ČINT 2021) a 15. – 18. 9. 2021. Okrem toho boli potrebné prípravné práce – výjazd pre pomeranie / výpočet materiálu, rekognoskácie terénu a pod.
Samotné technické práce spočívali hlavne v
– ukotvení a osadení drevenej podlahy
– opláštenia stien proti zafúkavaniu snehom a dažďom
– nátery konštrukcií protiplesňovým a protihmyzovým prípravkom
– nátery konštrukcií luxolom
– výmena strešnej krytiny (to zásluhou OZ KST Hikemates)
– oprava drobného vybavenia prístrešku (schodíky, stôl, výroba a osadenie sušiakov…)
V rámci týchto aktivít sa urobili tiež technické úpravy chodníkov proti erózii v úseku Hiadeľské sedlo – Kozí chrbát a teréne úpravy okolia turistického prístrešku.

Pri realizácii projektu sme spolupracovali s autorizovanými značkármi Klubu slovenských turistov p. Jánom Oravcom (okres Banská Bystrica) a p. Mariánom Panáčkom (okres Ružomberok), aby bola plánovaná obnova turistického značenia urobená v súlade s STN 01 8025 – Turistické značenie.
V rámci tejto časti projektu sa vykonali práce na žTZT 8432 Moštenica – Moštenická Kyslá – (odbočka k Moštenickým travertínom) – sedlo Zubová – Hiadeľské sedlo, kde boli osadené nové smerovníky, vyznačená nová odbočka k PP Moštenické travertíny, vymenené smerové tabuľky a urobená údržba značenia.
Na významných križovatkách čTZT 0801 a žTZT 8432 v Hiadeľskom sedle a sedle Hadľanka značkári vykonali údržbu značenia a výmenu smerových tabuliek.
Na všetkých smerovníkoch boli osadené donorské tabuľky s logom horalky Sedita a Nadácie Ekopolis.

Ostáva len dúfať, že všetko to v zdraví prežije svoju plánovanú dobu trvanlivosti a bude slúžiť návštevníkom, ale aj strážcom pri ich činnosti v teréne.

Adalbert Mezei
predseda ZO SZOPK „Nízke Tatry“

Comments are closed.