Žiadosť o informácie

ASCHÚS sa (opakovane) obracia na ministra životného prostredia p. Budaja, ako aj na generálneho riaditeľa ŠOP SR p. Karasku so žiadosťou o informácie ohľadom riešenia dlhodobo pretrvávajúcicj problémov vo financovaní a vybavení členov stráže prírody, ale aj o systéme ich riadenia.  

Pokračovanie stránky

Zasadnutie výboru 12. 7. 2022

Zápis zo zasadnutia výboru ASCHÚS Dátum: 12. 07. 2022 o 10. hod. Miesto: Burda Prítomní:  Harťanský, Škorvanková, Ilavská, Marko, Javorský, Ilavský, Bryndza I., Vaľo M., Vaľo A., Pochop Ospravedlnení: Mezei Program : Kontrola úloh z posledného zasadnutia výboru Príprava jesenného stretnutia a zasadnutia valného zhromaždenia Príprava osláv Svetového dňa strážcov (WRD)…

Pokračovanie stránky

Zasadnutie výboru 17.3.2022

Zápis zo zasadnutia výboru ASCHÚS Dátum : 17.03.2022 o 10 hod. Miesto : Chata Lodiar, Počúvadlo Prítomní : Harťanský, Škorvanková, Mezei, Golian, Čenger Ospravedlnení : Ilavská, Marko, Javorský Program: 1. Zhodnotenie činnosti výboru za rok 2021 2. Kontrola úloh z posledného zasadnutia výboru 3. Príprava jarného stretnutia ASCHÚS 4. Správa…

Pokračovanie stránky

2 percentá pre ASCHÚS

Poukázanie 2% z daní v zmysle §50 Zákona o dani z príjmov – ASCHÚS je registrovaným prijímateľom 2% z dane. V prípade, že sa rozhodnete podporiť našu organizáciu, je potrebné postupovať nasledovne (zamestnanci): 1. Do 15.02.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň 2. Potom požiadajte zamestnávateľa,…

Pokračovanie stránky

Zasadnutie výboru 8. 12. 2021

Zápis zo zasadnutia výboru ASCHÚS Dátum: 8.12.2021 o 10 hod. Miesto: Správa NP Slovenský raj, Spišská Nová Ves Prítomní: Harťanský, Škorvanková, Javorský, Mezei Ospravedlnení: Ilavská, Marko Program: 1. vyhodnotenie činnosti výboru za rok 2021 2. kontrola úloh z posledného zasadnutia výboru 3. príprava jarného stretnutia + VZ členov ASCHÚS 4….

Pokračovanie stránky

PF 2022

Ahoj, priatelia, pomaly je tu opäť koniec roku. Preto sa vám chcem poďakovať za vašu prácu pre našu asociáciu, ale hlavne pre ochranu našej prírody. Tento rok nám priniesol mnohé. Svetom rezonoval kovid, a tak aj naša práca bola sťažená. Mnohí z nás pri výkone služby riskovali, že sa nakazia…

Pokračovanie stránky

Dohoda o spolupráci so Žilinskou univerzitou

Asociácia strážcov chránených území Slovenska v roku, keď oslavuje svoje 25. narodeniny podpísala rámcovú dohodu o spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline (UNIZA). Žilinská univerzita v Žiline, ako jeden so svojich študijných programov, má aj odbor Stráž prírody. V tomto trojročnom štúdiu sa študenti vzdelávajú v praktických a teoretických zručnostiach, ktoré by ich mali pripraviť na povolanie strážcu…

Pokračovanie stránky

Z činnosti výboru 11/2021

Po zorganizovaní a účasti na stretnutí strážcov Českej republiky v Orlických horách sa členovia výboru venovali príprave listu na Ministerstvo životného prostredia, v ktorom opätovne apelujeme na ministra Jána Budaja a žiadame o riešenie situácie v materiálno-technickom zabezpečení stráže prírody. Impulzom bola informácia, že z prostriedkov envirofondu bolo pre útvary…

Pokračovanie stránky

Zasadnutie výboru 18. 8. 2021

Záznam zo zasadnutia výboru ASCHÚS Miesto : Malachov Dátum : 18.8.2021 Prítomní : Harťanský, Javorský, Marko, Mezei Program : Vyhodnotenie plnenia úloh určených na zasadnutí výboru 15.5.2021 Príprava jesenného stretnutia členov ASCHÚS Príprava správ k VZ členov na jesenné stretnutie Diskusia zápisnica zo zasadnutia

Pokračovanie stránky

Zasadnutie výboru 13. 5. 2021

Záznam zo zasadnutia výboru ASCHÚS Miesto: Malachov Dátum: 13.5.2021 Prítomní: Harťanský, Škorvanková, Javorský, Marko, Pochop, Mezei, a.h. Dianiška, Zvěřina Program: Vyhodnotenie plnenia úloh určených na zasadnutí výboru 18.2.2021 Informácia o priebehu jednania a ukončenia zmluvy so ŠOP SR „Zmluvy o poskytovaní služieb …“ Návrh „Dohody o vzájomnej spolupráci medzi ŠOP…

Pokračovanie stránky