Z činnosti výboru 11/2021

Po zorganizovaní a účasti na stretnutí strážcov Českej republiky v Orlických horách sa členovia výboru venovali príprave listu na Ministerstvo životného prostredia, v ktorom opätovne apelujeme na ministra Jána Budaja a žiadame o riešenie situácie v materiálno-technickom zabezpečení stráže prírody.

Impulzom bola informácia, že z prostriedkov envirofondu bolo pre útvary policajného zboru, ktoré sa venujú envirokriminalite, zakúpená technika a vybavenie v hodnote 1 milióna eur. (tlačová správa v pdf)

list_mzp_202112

Comments are closed.