Zasadnutie výboru 18. 8. 2021

Záznam zo zasadnutia výboru ASCHÚS

Miesto : Malachov
Dátum : 18.8.2021
Prítomní : Harťanský, Javorský, Marko, Mezei
Program :

  1. Vyhodnotenie plnenia úloh určených na zasadnutí výboru 15.5.2021
  2. Príprava jesenného stretnutia členov ASCHÚS
  3. Príprava správ k VZ členov na jesenné stretnutie
  4. Diskusia

zápisnica zo zasadnutia

Comments are closed.