2 percentá pre ASCHÚS

Poukázanie 2% z daní v zmysle §50 Zákona o dani z príjmov – ASCHÚS je registrovaným prijímateľom 2% z dane. V prípade, že sa rozhodnete podporiť našu organizáciu, je potrebné postupovať nasledovne (zamestnanci): 1. Do 15.02.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň 2. Potom požiadajte zamestnávateľa,…

Pokračovanie stránky

PF 2022

Ahoj, priatelia, pomaly je tu opäť koniec roku. Preto sa vám chcem poďakovať za vašu prácu pre našu asociáciu, ale hlavne pre ochranu našej prírody. Tento rok nám priniesol mnohé. Svetom rezonoval kovid, a tak aj naša práca bola sťažená. Mnohí z nás pri výkone služby riskovali, že sa nakazia…

Pokračovanie stránky

Dohoda o spolupráci so Žilinskou univerzitou

Asociácia strážcov chránených území Slovenska v roku, keď oslavuje svoje 25. narodeniny podpísala rámcovú dohodu o spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline (UNIZA). Žilinská univerzita v Žiline, ako jeden so svojich študijných programov, má aj odbor Stráž prírody. V tomto trojročnom štúdiu sa študenti vzdelávajú v praktických a teoretických zručnostiach, ktoré by ich mali pripraviť na povolanie strážcu…

Pokračovanie stránky